Dostęp on-line do zarejestrowanych szkoleń

- Warsztat oddechowy metody Butejko » Anna Ryczek  »  WIĘCEJ

     Plan szkoleń i wydarzeń:

ROK 2021   

   styczeń 2021

9 stycznia 2021 r. - Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne dysfagii » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

   luty 2021

6-7 lutego 2021 r. - Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia » Ewa Grzelak » WIĘCEJ

20 lutego 2021 r. - Masaż logopedyczny od podstaw  – podejście praktyczne (moduł I) » Aleksandra Kaczyńska » WIĘCEJ

21 lutego 2021 r. - COVID-19 w terapii logopedycznej » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

   marzec 2021

17 marca 2021 r. - UDAR MÓZGU z perspektywy neurologopedy - wskazówki dla rodzin, opiekunów i logopedów » Marlena Puchowska » WIĘCEJ

LOCKDOWN 27 marca 2021 r. - Diagnoza i terapia afazji po udarach mózgu. Skala SODA » Marlena Puchowska » WIĘCEJ

LOCKDOWN 28 marca 2021 r. - Kiedy dziecko przedszkolne nie mówi - współczesne strategie diagnostyczno-terapeutyczne okiem praktyka » Katarzyna Szłapa » WIĘCEJ

29 marca 2021 r. - ON-LINE: PRZEWODNIK PO PIELĘGNACJI JAMY USTNEJ U CHORYCH Z DYSFAGIĄ I CHOROBACH NOWOTWOROWYCH » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

   kwiecień 2021

LOCKDOWN 9 kwietnia 2021 r. - Terapia funkcjonalna ręki w zaburzeniach neurologicznych » Ewa Wojewoda »  WIĘCEJ

LOCKDOWN 11 kwietnia 2021 r. - Innowacyjne metody stymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - podejście praktyczne » Ewa Wojewoda, Aleksandra Kaczyńska » LISTA REZERWOWA

14 kwietnia 2021 r. - ON-LINE: COVID-19 w terapii logopedycznej » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

21 kwietnia 2021 r. - ON-LINE: Dziecko z padaczką w diagnozie i terapii logopedycznej » Jolanta Panasiuk » WIĘCEJ

24-25 kwietnia 2021 r. -  Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia » Ewa Grzelak » WIĘCEJ

   maj 2021

4 maja 2021 r. - ON-LINE: COVID-19 w terapii logopedycznej » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

14-16 maja 2021 r. - Szkoła AAC: Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. Praca z rodziną użytkownika AAC » Magdalena Grycman » WIĘCEJ

18 maja 2021 r. - ON-LINE: COVID-19 w terapii logopedycznej » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

19 maja 2021 r. - ON-LINE: Warsztat oddechowy metody Butejko » Anna Ryczek  »  WIĘCEJ

21 maja 2021 r. - Suche igłowanie w obrębie twarzoczaszki w terapii logopedycznej » Ewa Wojewoda »  WIĘCEJ

29 maja 2021 r. - ZABIERZÓWNiedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza. Współpraca poradni z placówkami edukacyjnymi » Anna Paluch & Elżbieta Drewniak-Wołosz » WIĘCEJ

   czerwiec 2021

2 czerwca 2021 r. -  ON-LINE: Trudności połykania - rola nerwu błędnego - wybrane techniki wspomagające układ pokarmowy » Anna Regner » WIĘCEJ

12-13 czerwca 2021 r. - KOJD. Niedokształcenie mowy o typie afazji » Anna Paluch & Elżbieta Drewniak-Wołosz »  WIĘCEJ

19-20 czerwca 2021 r. - LETNIA SZKOŁA AFAZJI – autorski program M. Puchowskiej moduł 1 i 2 » Marlena Puchowska » WIĘCEJ

26-27 czerwca 2021 r. - Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia  » Ewa Grzelak  » WIĘCEJ

   lipiec 2021

10-11 lipca 2021 r. - ON-LINE: Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii logopedycznej » Jolanta Panasiuk » WIĘCEJ

14 lipca 2021 r. - ON-LINE: Praca z rodziną dziecka niemówiącego – 8 kryteriów » Magdalena Grycman  » 

17-18 lipca 2021 r. - ON-LINE: Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej » Jolanta Panasiuk » WIECEJ

17-18 lipca 2021 r. - Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia  » Ewa Grzelak  » WIĘCEJ

30 lipca - 1 sierpnia 2021 r. -  Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

   sierpień 2021

7 sierpnia 2021 r. - Interdyscyplinarne usprawnianie kompleksu stomatognatycznego, orofacjalnego, sensorycznego i postawy ciała » Marta Wawrzynów » WIĘCEJ

8 sierpnia 2021 r. - Innowacyjne metody stymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - podejście praktyczne » Ewa Wojewoda, Aleksandra Kaczyńska » WIĘCEJ

28-29 sierpnia 2021 r. - SZCZECIN: Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia  » Ewa Grzelak  » WIĘCEJ

   wrzesień 2021

4-5 września 2021 r. - Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia - Bydgoszcz  » Ewa Grzelak  » WIĘCEJ

24-25 września 2021 r. -  TERAPIA NEUROSENSOMOTORYCZNA STREFY OROFACJALNEJ - TERAPIA USTNO-TWARZOWA » Anna Regner »

   październik 2021

23-24 października 2021 r. -  Terapia oddechowa » Anna Maria Pękacka-Egli »

   listopad 2021

27-28 listopada 2021 r. -  Porażenie nerwu twarzowego » Anna Maria Pękacka-Egli »

   grudzień 2021

19 grudnia 2021 r. - Innowacyjne metody stymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - podejście praktyczne » Ewa Wojewoda, Aleksandra Kaczyńska » WIĘCEJ

 

ROK 2022    

 marzec 2022

25 - 27 marca 2022 r. - Szkoła AAC: Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. Praca z rodziną użytkownika AAC » Magdalena Grycman » WIĘCEJ