Plan szkoleń i wydarzeń:

   styczeń 2019

13 stycznia 2019 r. - Afazja a dyzartria - diagnoza różnicowa, Marlena Puchowska 

26-27 stycznia 2019 r. - Smyko-Multisensoryka, Aleksandra Charęzińska 

   luty 2019

1-3 luty 2019 r. - Zimowa Szkoła AAC, Magdalena Grycman 

23 luty 2019 r. - Afazja - moduł II, Marlena Puchowska - szkolenie zamknięte

24 luty 2019 r. - Afazja - moduł III, Marlena Puchowska - szkolenie zamknięte

   marzec 2019

8-10 marca 2019 r. - Zimowa Szkoła Neurologopedów: Afazja - moduły: I-III, Marlena Puchowska 

29-30 marca 2019 r. - Program szkoleniowy Anny Regner: moduł 1, Anna Regner 

  kwiecień 2019

6-7 kwietnia 2019 r. - Afazja - moduł I, Marlena Puchowska - Gorzów

13-14 kwietnia 2019 r. - Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, A. Paluch & E. Drewniak 

    maj 2019

4 maja 2019 r. - CAPD Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, Magdalena Mazur 

11-12 maja 2019 r. - Szkolenie zamknięte, Marlena Puchowska

18 maja 2019 r. - Pomoc onkologopedy osobom po laryngektomii całkowitej, Agnieszka Hamerlińska

26 maja 2019 r. - Przychodzi dziecko do logopedy, Magdalena Mazur 

    czerwiec 2019

8-9 czerwca 2019 r. - Letnia Szkoła AAC, Alina Smyczek 

12 czerwca 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Rany przewlekłe - profilaktyka przeciwodleżynowa, Dorota Bilicka

14 czerwca 2019 r. - Ankyloglossia u noworodków i niemowląt + warsztaty, Mira Rządzka 

15 czerwca 2019 r. - Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, Marzena Machoś

16 czerwca 2019 r. - Nie patrzy, nie słucha, nie mówi, Marzena Machoś 

26 czerwca 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Depresja - pomoc choremu z zaburzeniami nastroju, Magdalena Trzcińska

29 czerwca 2019 r. - Dyzartria wyzwaniem dla logopedy, Magdalena Mazur 

30 czerwca 2019 r. - Zaburzenia Mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD/APD), Magdalena Mazur 

    lipiec 2019

5 lipca 2019 r. - LETNIA SZKOŁA AFAZJI - Moduł 1, Marlena Puchowska 

6 lipca 2019 r. - LETNIA SZKOŁA AFAZJI - Moduł 2, Marlena Puchowska 

7 lipca 2019 r. - LETNIA SZKOŁA AFAZJI - Moduł 3, Marlena Puchowska

10 lipca 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Zaburzenia mowy wieku senioralnego w wyniku chorób neurologicznych, Marlena Puchowska

13 lipca 2019 r. - Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny, Ewa Wojewoda 

14 lipca 2019 r. - Terapia manualna w logopedii, Ewa Wojewoda 

    wrzesień 2019

15 września 2019 r. - Elektrostymulacja w logopedii, Ewa Wojewoda

21 września 2019 r. - Skuteczna diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (C)APD - warsztaty, Marianna Głębocka-Czarniecka

22 września 2019 r. - Skuteczna diagnoza i terapia afazji rozwojowej (dziecięcej) - warsztat, Marianna Głębocka-Czarniecka 

28-29 września 2019 r. - Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, Katarzyna Węsierska 

    październik 2019

19 października 2019 r. - Karty Grabowskiego - warsztaty - Justyna Nowaczyk 

26-27 października 2019 r. - Stymulacja traktu ustno-twarzowego - Małgorzata Gawryl

    listopad 2019

9-10 listopada 2019 r. - Niedokształcenie mowy o typie afazji » Anna Paluch & Elżbieta Drewniak-Wołosz

9-10 listopada 2019 r. - Dysfagia. Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych » Mira Rządzka

22 listopada 2019 r. - Jąkanie w wieku przedszkolnym i szkolnym. Diagnoza i terapia metodą Tarkowskiego » Zbigniew Tarkowski » WIĘCEJ

23 listopada 2019 r. - Afazja dziecięca a niepełnosprawność intelektualna. Diagnoza różnicowa i terapia metodą WST » Zbigniew Tarkowski » WIĘCEJ

24 listopada 2019 r. - Opóźniony rozwój mowy i jego rodzaje.  Metody stymulacji języka, komunikacji i zachowania » Zbigniew Tarkowski » WIĘCEJ

29 listopada 2019 r. - Elektrostymulacja w logopedii » Ewa Wojewoda » WIĘCEJ

30 listopada 2019 r. - Elektrostymulacja w logopedii » Ewa Wojewoda » Brak miejsc

    grudzień 2019

1 grudnia 2019 r. - Kinesiotaping medyczny. Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii. Moduł 1 » Ewa Wojewoda » WIĘCEJ

7 grudnia 2019 r. - Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym » Marta Baj-Liber » WIĘCEJ

8 grudnia 2019 r. - AFACLUB: spotkanie seniorów, osób po udarach i z SLA oraz ich rodzin » AFALOG & Rada Osiedla Bielawy

ROK 2020

   styczeń 2020

11 stycznia 2020 r. - Badanie słuchu okiem logopedy: odczytaj, zinterpretuj, pomóż » Karolina Czerwonka 

24-25 stycznia 2020 r. - Program szkoleniowy dr Anny Regner: moduł I » Anna Regner » WIĘCEJ

   luty 2020

14-16 luty 2020 r. - Program szkoleniowy M. Puchowskiej: M1, M2, M3. BYDGOSZCZ » Marlena Puchowska

22-23 luty 2020 r. - Terapia logopedyczna ze spektrum autyzmu - podejście rozwojowe » Magdalena Tarnawska » WIĘCEJ

   marzec 2020

21 marca 2020 r. - JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ LOGOPEDY: informacje praktyczne – profesjonalne podejście » Katarzyna Szłapa » WIĘCEJ

   kwiecień 2020

25-26 kwietnia 2020 r. - Program szkoleniowy M. Puchowskiej: M1, M2. TARNÓW » Marlena Puchowska

   maj 2020

8-9 maja 2020 r. - Program szkoleniowy dr Anny Regner: moduł II » Anna Regner

   czerwiec 2020

12- 14 czerwca 2020 r. - Letnia Szkoła AAC » Magdalena Grycman » WIĘCEJ