Plan szkoleń i wydarzeń:

ROK 2023

marzec

9-10 marca 2023 r. - Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia » Ewa Grzelak » WIĘCEJ

11 marca 2023 r. - Terapia dziecięcej apraksji mowy - moduł 2 » Ewa Grzelak » WIĘCEJ

12 marca 2023 r. - Głoski motoryczne - warsztaty » Ewa Grzelak » WIECEJ

30 marca - 2 kwietnia 2023 r. -  Porażenie nerwu twarzowego » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

kwiecień

22-23 kwietnia 2023 r. - Kurs Trenerski masażu Shantali Special Care » Ilona Brzozowska – Misiewicz » WIĘCEJ

maj

21 maja 2023 r. - Karmienie dziecka jako funkcja prymarna » Ilona Brzozowska-Misiewicz » WIĘCEJ

26-27 maja 2023 r. - Terapia neurosensomotoryczna strefy orofacjalnej - Terapia ustno-twarzowa » Anna Regner » WIĘCEJ

czerwiec

17-18 czerwca 2023 r. - Porażenie nerwu twarzowego » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

wrzesień

2-3 września 2023 r. - Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia » Ewa Grzelak »

8-10 września 2023 r. - Dysfagia pediatryczna - diagnoza i terapia » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

planach

-  Terapia oddechowa » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ