Plan szkoleń i wydarzeń:

   styczeń 2019

13 stycznia 2019 r. - Afazja a dyzartria - diagnoza różnicowa, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

26-27 stycznia 2019 r. - Smyko-Multisensoryka, Aleksandra CharęzińskaWIĘCEJ

   luty 2019

1-3 luty 2019 r. - Zimowa Szkoła AAC, Magdalena Grycman - WIĘCEJ

23 luty 2019 r. - Afazja - moduł II, Marlena Puchowska - szkolenie zamknięte

24 luty 2019 r. - Afazja - moduł III, Marlena Puchowska - szkolenie zamknięte

   marzec 2019

8-10 marca 2019 r. - Zimowa Szkoła Neurologopedów: Afazja - moduły: I-III, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

29-30 marca 2019 r. - Program szkoleniowy Anny Regner: moduł 1, Anna Regner - WIĘCEJ

  kwiecień 2019

6-7 kwietnia 2019 r. - Afazja - moduł I, Marlena Puchowska - Gorzów

13-14 kwietnia 2019 r. - Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, A. Paluch & E. Drewniak -  WIĘCEJ

    maj 2019

4 maja 2019 r. - CAPD Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, Magdalena Mazur - WIĘCEJ

11-12 maja 2019 r. - Szkolenie zamknięte, Marlena Puchowska

18 maja 2019 r. - Pomoc onkologopedy osobom po laryngektomii całkowitej, Agnieszka Hamerlińska - WIĘCEJ

26 maja 2019 r. - Przychodzi dziecko do logopedy, Magdalena Mazur - WIĘCEJ

    czerwiec 2019

8-9 czerwca 2019 r. - Letnia Szkoła AAC, Alina Smyczek - WIĘCEJ

12 czerwca 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Rany przewlekłe - profilaktyka przeciwodleżynowa, Dorota BilickaWIĘCEJ

14 czerwca 2019 r. - Ankyloglossia u noworodków i niemowląt + warsztaty, Mira RządzkaWIĘCEJ

15 czerwca 2019 r. - Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, Marzena Machoś - WIĘCEJ

16 czerwca 2019 r. - Nie patrzy, nie słucha, nie mówi, Marzena Machoś - WIĘCEJ

26 czerwca 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Depresja - pomoc choremu z zaburzeniami nastroju, Magdalena Trzcińska

29 czerwca 2019 r. - Dyzartria wyzwaniem dla logopedy, Magdalena Mazur - WIĘCEJ

30 czerwca 2019 r. - Zaburzenia Mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD/APD), Magdalena Mazur - WIĘCEJ

    lipiec 2019

5 lipca 2019 r. - LETNIA SZKOŁA AFAZJI - Moduł 1, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

6 lipca 2019 r. - LETNIA SZKOŁA AFAZJI - Moduł 2, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

7 lipca 2019 r. - LETNIA SZKOŁA AFAZJI - Moduł 3, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

10 lipca 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Zaburzenia mowy wieku senioralnego w wyniku chorób neurologicznych, Marlena Puchowska

13 lipca 2019 r. - Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny, Ewa Wojewoda - WIĘCEJ

14 lipca 2019 r. - Terapia manualna w logopedii, Ewa WojewodaWIĘCEJ

    wrzesień 2019

15 września 2019 r. - Elektrostymulacja w logopedii, Ewa Wojewoda   WIĘCEJ

21 września 2019 r. - Skuteczna diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (C)APD - warsztaty, Marianna Głębocka-Czarniecka - WIĘCEJ

22 września 2019 r. - Skuteczna diagnoza i terapia afazji rozwojowej (dziecięcej) - warsztat, Marianna Głębocka-Czarniecka - WIĘCEJ

25 września 2019 r. -  Karty Grabowskiego - warsztaty - Kamila Kreczmer - WIĘCEJ

28-29 września 2019 r. - Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, Katarzyna Węsierska - WIĘCEJ

    październik 2019

12 października 2019 r. - Autyzm - diagnoza i plan terapii - Jolanta Sławek - WIĘCEJ

13 października 2019 r. - Emisja głosu - Ewa Kaptur - WIĘCEJ

19 października 2019 r. - Karty Grabowskiego - warsztaty - Justyna Nowaczyk - WIĘCEJ

26-27 października 2019 r. - Stymulacja traktu ustno-twarzowego - Małgorzata Gawryl WIĘCEJ

    listopad 2019

9-10 listopada 2019 r. - Niedokształcenie mowy o typie afazji - Anna Paluch & Elżbieta Drewniak-Wołosz - WIĘCEJ

9-10 listopada 2019 r. - Dysfagia. Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych - Mira Rządzka - WIĘCEJ

22 listopada 2019 r. - Jąkanie w wieku przedszkolnym i szkolnym. Diagnoza i terapia metoda Tarkowskiego - Zbigniew Tarkowski - WIĘCEJ

23 listopada 2019 r. - Afazja dziecięca a niepełnosprawność intelektualna. Diagnoza różnicowa i terapia metodą WST - Zbigniew Tarkowski - WIĘCEJ

24 listopada 2019 r. - Opóźniony rozwój mowy i jego rodzaje.  Metody stymulacji języka, komunikacji i zachowania - Zbigniew Tarkowski - WIĘCEJ

30 listopada 2019 r. - Elektrostymulacja w logopedii - Ewa Wojewoda - WIĘCEJ

    grudzień 2019

1 grudnia 2019 r. - Kinesiotaping medyczny. Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii. Moduł 1 - Ewa Wojewoda - WIĘCEJ

7 grudnia 2019 r. - Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym - Marta Baj-Liber - WIĘCEJ

ROK 2020

   luty 2020

22-23 luty 2020 r. - Terapia logopedyczna ze spektrum autyzmu - podejście rozwojowe - Magdalena Tarnawska - WIĘCEJ

   kwiecień 2020

25-26 kwietnia 2020 r. - Afazja: moduły 1 i 2, TARNÓW - Marlena Puchowska

   czerwiec 2020

12- 14 czerwca 2020 r. - Letnia Szkoła AAC, Magdalena Grycman