Dostęp on-line do zarejestrowanych szkoleń

- Warsztat oddechowy metody Butejko » Anna Ryczek  »  WIĘCEJ

     Plan szkoleń i wydarzeń:

ROK 2022    

maj 2022

29 maja 2022 r. - Elektrostymulacja w logopedii - podejście praktyczne » Afalog » WIĘCEJ

czerwiec 2022

4-5 czerwca 2022 r. - Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia » Ewa Grzelak » WIĘCEJ

11-12 czerwca 2022 r. - Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia » Anna Paluch & Elżbieta Drewniak -Wołosz » WIĘCEJ

lipiec 2022

9 lipca 2022 r. -  SZKOŁA NEUROLOGOPEDÓW - moduł III » Marlena Puchowska » WIĘCEJ

16-17 lipca 2022 r. -  Porażenie nerwu twarzowego » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

sierpień 2022

5-7 sierpnia 2022 r. - Szkoła AAC: Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Superwizja » Magdalena Grycman » WIĘCEJ

wrzesień 2022

9-10 wrzesień 2022 r. - Manipulacje ustno-twarzowe i techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból » Anna Regner » WIĘCEJ

9-10 wrzesień 2022 r. - Terapia neurosensomotoryczna strefy orofacjalnej - Terapia ustno-twarzowa » Anna Regner » WIĘCEJ

17-18 wrzesień 2022 r. -  Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC » Ewa Grzelak » WIĘCEJ

grudzień 2022

10 grudnia 2022 r. -  Terapia oddechowa » Anna Maria Pękacka-Egli »

17-18 grudnia 2022 r. -  Porażenie nerwu twarzowego » Anna Maria Pękacka-Egli »