Plan szkoleń i wydarzeń:

ROK 2020

   styczeń 2020

11 stycznia 2020 r. - Badanie słuchu okiem logopedy: odczytaj, zinterpretuj, pomóż » Karolina Czerwonka » WIĘCEJ

24-25 stycznia 2020 r. - Program szkoleniowy dr Anny Regner: moduł I » Anna Regner » WIĘCEJ

   luty 2020

8 luty 2020 r. - Wybiórczość pokarmowa w ujęciu senso-motorycznym » Marta Baj-Lieder » WIĘCEJ

14 luty 2020 r. - Zimowa Szkoła Neurologopedów: Moduł 1. BYDGOSZCZ » Marlena Puchowska » WIĘCEJ

15 luty 2020 r. - Zimowa Szkoła Neurologopedów: Moduł 2. BYDGOSZCZ » Marlena Puchowska » WIĘCEJ

16 luty 2020 r. - Zimowa Szkoła Neurologopedów: Moduł 3. BYDGOSZCZ » Marlena Puchowska » WIĘCEJ

29 luty 2020 r. - Anatomia głowy i twarzoczaszki w neurologopedii » Małgorzata Wichlińska-Lubińska » WIĘCEJ

   marzec 2020 - SZKOLENIA PRZESUNIĘTE NA INNE TERMINY ze względu na COVID-19

21 marca 2020 r. - JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ LOGOPEDY: informacje praktyczne – profesjonalne podejście » Katarzyna Szłapa » WIĘCEJ

28 marca 2020 r. - Skuteczne sposoby wspierania rozwoju dzieci od 0-3 lat » Marianna Głębocka-Czarniecka »  WIĘCEJ

   kwiecień 2020 - SZKOLENIA PRZESUNIĘTE NA INNE TERMINY ze względu na COVID-19

4 kwietnia 2020 r. - Od zabawy do jedzenia. Praca logopedy wobec dziecka z postawą neofobiczną, ARFID-em » Magdalena Nosko-Goszczycka » WIĘCEJ

19 kwietnia 2020 r. - Trening karmienia logopedycznego od podstaw » Aleksandra Kaczyńska » WIĘCEJ

25-26 kwietnia 2020 r. - Program szkoleniowy M. Puchowskiej: M1, M2. TARNÓW » Marlena Puchowska »  WIĘCEJ

   maj 2020

   maj 2020 - SZKOLENIA PRZESUNIĘTE NA INNE TERMINY ze względu na COVID-19

   czerwiec 2020

12-14 czerwca 2020 r. - Letnia Szkoła AAC » Magdalena Grycman » WIĘCEJ

27-28 czerwca 2020 r. - Program szkoleniowy M. Puchowskiej: M1, M2. TARNÓW » Marlena Puchowska »  WIĘCEJ

   lipiec 2020

10-11 lipca 2020 r. - Program szkoleniowy dr Anny Regner: moduł II » Anna Regner » WIĘCEJ

18-19 lipca 2020 r. -  Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia » Ewa Grzelak » WIĘCEJ

 WIĘCEJ

16 sierpnia 2020 r. - JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ LOGOPEDY: informacje praktyczne – profesjonalne podejście » Katarzyna Szłapa » WIĘCEJ

29 sierpnia 2020 r. - Skuteczne sposoby wspierania rozwoju dzieci od 0-3 lat » Marianna Głębocka-Czarniecka »  WIĘCEJ

30 sierpnia 2020 r. - Uczeń z afazją i zaburzeniami słuchu centralnego. Warsztaty dla nauczycieli » Marianna Głębocka-Czarniecka »

29-30 sierpnia 2020 r. - Niedokształcenie mowy o typie afazji » Anna Paluch & Elżbieta Drewniak-Wołosz »  WIĘCEJ

   wrzesień 2020

12-13 września 2020 r. - DZIECKO Z AFAZJĄ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE – problemy diagnozy i terapii logopedycznej » Jolanta Panasiuk » WIĘCEJ

19-20 września 2020 r. - SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH w diagnozie i terapii logopedycznej » Jolanta Panasiuk » WIĘCEJ

26 września 2020 r. - Interdyscyplinarne usprawnianie kompleksu stomatognatycznego, orofacjalnego, sensorycznego i postawy ciała » Marta Wawrzynów »

   październik 2020

3 październik 2020 r. - Program szkoleniowy M. Puchowskiej: M1. Warszawa » Marlena Puchowska »

10-11 października 2020 r. - Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie » Jolanta Panasiuk » WIĘCEJ

16-18 października 2020 r. -  Kurs instruktorski Masażu Shantala Special Care » Ilona Brzozowska-Misiewicz » WIĘCEJ

24 października 2020 r. - Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania » Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska » WIĘCEJ

   listopad 2020

8 listopada 2020 r. - Masaż logopedyczny od podstaw  – podejście praktyczne (moduł I) » Aleksandra Kaczyńska » WIĘCEJ

8 listopada 2020 r. - Trening karmienia logopedycznego od podstaw » Aleksandra Kaczyńska » WIĘCEJ

14 listopada 2020 r. - Wczesne wspieranie rozwoju » Ilona Brzozowska-Misiewicz, Marlena Twardo »

15 listopada 2020 r. - Dyslalia - diagnoza i terapia logopedyczna » Ilona Brzozowska-Misiewicz, Marlena Twardo »

21-22 listopada 2020 r. - Szkoła AAC: moduł IV » Magdalena Grycman » WIĘCEJ

27 listopada 2020 r. - Terapia funkcjonalna ręki w zaburzeniach neurologicznych » Ewa Wojewoda » WIĘCEJ

28 listopada 2020 r. - Elektrostymulacja w logopedii » Ewa Wojewoda » WIĘCEJ

29 listopada 2020 r. - Kinesiotaping medyczny w  logopedii - moduł 2: Plastrowanie dynamiczne » Ewa Wojewoda »  WIĘCEJ

   grudzień 2020

12 grudnia 2020 r. - Staw skroniowo-żuchwowy okiem logopedy » Anna Karaś »

13 grudnia 2020 r. - Warsztat każdego logopedy: mio, oddech, cisza motoryczna » Anna Karaś »