Dostęp on-line do zarejestrowanych szkoleń

- Warsztat oddechowy metody Butejko » Anna Ryczek  »  WIĘCEJ

     Plan szkoleń i wydarzeń:

ROK 2021   

   wrzesień 2021

29 września 2021 r. - ON-LINE: Warsztat oddechowy metody Butejko » Anna Ryczek  » WIĘCEJ

   październik 2021

2 października 2021 r. Bydgoszcz: Autorski program M. Puchowskiej - moduł I: Afazja – Diagnoza i terapia » Marlena Puchowska » WIĘCEJ

3 października 2021 r. Bydgoszcz: Autorski program M. Puchowskiej - moduł II: Zaburzenia gnozji. Mowa w uszkodzeniach móżdżku » Marlena Puchowska » WIĘCEJ

8-9 października 2021 r. -  Praktyczne umiejętności stosowania technik manualnych korygujących funkcje ustno - twarzowe i redukujące ból » Anna Regner » WIĘCEJ

23-25 października 2021 r. - ON-LINE: Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii logopedycznej » Jolanta Panasiuk » WIĘCEJ

29-31 października 2021 r. -  Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

   listopad 2021

13-14 listopada 2021 r. Katowice: Autorski program M. Puchowskiej - Moduł I i II » Marlena Puchowska » MODUŁ 1  MODUŁ 2

19-20 listopada 2021 r. -  Terapia neurosensomotoryczna strefy orofacjalnej - terapia ustno-twarzowa » Anna Regner » WIĘCEJ

27-28 listopada 2021 r. -  ON-LINE: Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej  » Jolanta Panasiuk » WIĘCEJ

27-28 listopada 2021 r. -  Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

   grudzień 2021

3-5 grudnia 2021 r. -  Terapia oddechowa » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

11-12 grudnia 2021 r. Katowice: Autorski program M. Puchowskiej - Moduł III i IV » Marlena Puchowska » MODUŁ 3   MODUŁ 4

19 grudnia 2021 r. - Innowacyjne metody stymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - podejście praktyczne » Ewa Wojewoda, Aleksandra Kaczyńska » WIĘCEJ

ROK 2022    

 marzec 2022

25 - 27 marca 2022 r. - Szkoła AAC: Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. Praca z rodziną użytkownika AAC » Magdalena Grycman » WIĘCEJ