Plan szkoleń i wydarzeń:

ROK 2022    

październik 2022

1-2 październik 2022 r. -  Porażenie nerwu twarzowego » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

26 październik 2022 r. -  ON_LINE: Dysleksja jako specyficzna trudność uczenia się – część 1 - spojrzenie logopedy z Armenii » Anna Charchyan » WIĘCEJ

29 październik 2022 r. -  ON_LINE: ON_LINE: Seminarium z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu » Marlena Puchowska » WIĘCEJ

listopad 2022

9 listopada 2022 r. - ON_LINE: Dysgrafia diagnoza i terapia – część 1 - spojrzenie logopedy z Armenii » Anna Charchyan » WIĘCEJ

11-12 listopad 2022 r. - Terapia neurosensomotoryczna strefy orofacjalnej - Terapia ustno-twarzowa » Anna Regner » WIĘCEJ

16 listopad 2022 r. - ON_LINE: Dysleksja jako specyficzna trudność uczenia się – część 2 - spojrzenie logopedy z Armenii » Anna Charchyan » WIĘCEJ

19-20 listopad 2022 r. - Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia » Ewa Grzelak » WIĘCEJ

23 listopada 2022 r. - ON_LINE: Dysgrafia diagnoza i terapia – część 2 - spojrzenie logopedy z Armenii » Anna Charchyan » WIĘCEJ

grudzień 2022

grudnia 2022 r. - Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia – cz. 1 – on-line » Anna Paluch & Elżbieta Drewniak-Wołosz » WIĘCEJ

grudnia 2022 r. - AFAZJA. Diagnoza i terapia afazji poudarowej. Skala oceny dynamiki afazja SODA. Warsztaty terapii afazji. Moduł 1 » Marlena Puchowska » WIECEJ

10 grudnia 2022 r. - Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia – cz. 2 » Anna Paluch & Elżbieta Drewniak-Wołosz » WIĘCEJ

10 grudnia 2022 r. - Terapia oddechowa » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

17-18 grudnia 2022 r. -  Porażenie nerwu twarzowego » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ

ROK 2023

styczeń 2023

7 stycznia 2023 r. - ON-LINE: Praca z rodziną dziecka niemówiącego - 8 kryteriów » Magdalena Grycman » WIĘCEJ

28-29 stycznia 2023 r. - Miofunkcja: diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt » Mira Rządzka » WIĘCEJ

marzec 2023

30 marca - 2 kwietnia 2023 r. -  Porażenie nerwu twarzowego » Anna Maria Pękacka-Egli » WIĘCEJ