Plan szkoleń i wydarzeń:

   styczeń 2019

13 stycznia 2019 r. - Afazja a dyzartria - diagnoza różnicowa, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

26-27 stycznia 2019 r. - Smyko-Multisensoryka, Aleksandra CharęzińskaWIĘCEJ

   luty 2019

1-3 luty 2019 r. - Zimowa Szkoła AAC, Magdalena Grycman - WIĘCEJ

23 luty 2019 r. - Afazja - moduł II, Marlena Puchowska - szkolenie zamknięte

24 luty 2019 r. - Afazja - moduł III, Marlena Puchowska - szkolenie zamknięte

   marzec 2019

8-10 marca 2019 r. - Zimowa Szkoła Neurologopedów: Afazja - moduły: I-III, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

29-30 marca 2019 r. - Program szkoleniowy Anny Regner: moduł 1, Anna Regner - WIĘCEJ

  kwiecień 2019

6-7 kwietnia 2019 r. - Afazja - moduł I, Marlena Puchowska - Gorzów

13-14 kwietnia 2019 r. - Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, A. Paluch & E. Drewniak -  WIĘCEJ

    maj 2019

4 maja 2019 r. - CAPD Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, Magdalena Mazur - WIĘCEJ

11-12 maja 2019 r. - Szkolenie zamknięte, Marlena Puchowska

15 maja 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Bezpieczne dla opiekuna podnoszenie i przenoszenie seniora, Dorota Bilicka - WIĘCEJ

18 maja 2019 r. - Pomoc onkologopedy osobom po laryngektomii całkowitej, Agnieszka Hamerlińska - WIĘCEJ

26 maja 2019 r. - Przychodzi dziecko do logopedy, Magdalena Mazur - WIĘCEJ

29 maja 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Żywienie seniora, dieta w wybranych schorzeniach, Dorota Bilicka - WIĘCEJ

    czerwiec 2019

2 czerwca 2019 r. - Myślenie obrazami - jak szybko i skutecznie przyswajać i przekazywać wiedzę i informacje, Edyta Madej - WIĘCEJ

8-9 czerwca 2019 r. - Letnia Szkoła AAC, Alina Smyczek - WIĘCEJ

12 czerwca 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Rany przewlekłe - profilaktyka przeciwodleżynowa, Dorota Bilicka

15 czerwca 2019 r. - Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, Marzena Machoś - WIĘCEJ

16 czerwca 2019 r. - Nie patrzy, nie słucha, nie mówi, Marzena Machoś - WIĘCEJ

26 czerwca 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Depresja - pomoc choremu z zaburzeniami nastroju, Magdalena Trzcińska

29 czerwca 2019 r. - Dyzartria wyzwaniem dla logopedy, Magdalena Mazur - WIĘCEJ

    lipiec 2019

5 lipca 2019 r. - LETNIA SZKOŁA AFAZJI - Moduł 1, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

6 lipca 2019 r. - LETNIA SZKOŁA AFAZJI - Moduł 2, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

7 lipca 2019 r. - LETNIA SZKOŁA AFAZJI - Moduł 3, Marlena Puchowska - WIECEJ

10 lipca 2019 r. - LOGOPEDYCZNA ŚRODA - Zaburzenia mowy wieku senioralnego w wyniku chorób neurologicznych, Marlena Puchowska

    wrzesień 2019

21 września 2019 r. - Skuteczna diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (C)APD - warsztaty, Marianna Głębocka-Czarniecka - WIĘCEJ

22 września 2019 r. - Skuteczna diagnoza i terapia afazji rozwojowej (dziecięcej) - warsztat, Marianna Głębocka-Czarniecka - WIĘCEJ

28-29 września 2019 r. - Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, Katarzyna Węsierska - WIĘCEJ

    październik 2019

12 października 2019 r. - Autyzm - diagnoza i plan terapii - Jolanta Sławek

13 października 2019 r. - Emisja głosu - Ewa Kaptur

26-27 października 2019 r. - Stymulacja traktu ustno-twarzowego - Małgorzata Gawryl