Lista szkoleń wykładowcy Jolanta Panasiuk

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Jest autorką około 300 publikacji naukowych, w tym standardów postępowania logopedycznego w przypadkach afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, zespołu Aspergera, zespołu zamknięcia, zespołu psychoorganicznego czołowego, zaburzeń mowy w przebiegu procesów neurodegeneracyjnych i dezintegracyjnych. Zrealizowała dwa indywidualne projekty badawcze KBN: „Zaburzenia języka a komunikacja w przypadkach uszkodzeń lewej półkuli mózgu” i „Interakcja a afazja”. Autorka monografii "Afazja a interakcja. TEKST - metaTEKST - konTEKST" (Lublin, Wydawnictwo UMCS 2012) uznanej za wybitne osiągnięcie naukowe i nagrodzonej w 2014 r. nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP.

Wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Lublinie i w innych ośrodkach naukowych kształcących logopedów. Jako prelegent uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą, organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy.

Od 2019 roku jest członkiem Rady Języka Polskiego PAN, gdzie kieruje pracami zespołu Zaburzeń i Rozwoju Mowy. Działa w kilku towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych. Jest redaktorem naczelnym "Logopedii" i "Biuletynu Logopedycznego". Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz