Lista szkoleń wykładowcy Mira Rządzka

dr Mira Rządzka - neurologopeda.

Mira Rządzka

Ma za sobą  studia specjalizacyjne z zakresu neurologopedii oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka. Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu, broniąc rozprawy  z zakresu wczesnej interwencji neurologopedycznej u noworodków i niemowląt z zaburzeniami reakcji oralnych (rozprawa napisana  w Klinice Neonatologii PUM pod  kierunkiem prof. B. M. Czeszyńskiej).

Wykłada metodykę przedmiotów logopedycznych dla studentów Logopedii z Terapią Pedagogiczną oraz Logopedii z Emisją Głosu w Instytucie Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi także zajęcia ze studentami logopedii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (Logopedia Kliniczna, Neurologopedia Kliniczna ), w Podyplomowym Studium Logopedycznym przy AHE w Łodzi, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Zielonej Górze prowadzi Gabinet Neurologopedyczny.

Jest 4 produktów.

Pokazano 1-4 z 4 pozycji