1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

Aby móc kupować w sklepie internetowym należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zarejestrować się jako Klient. Klient może utworzyć stałe konto ze swoimi danymi aby uniknąć wprowadzania ich za każdym razem podczas kolejnego zakupu. Klient może usunąć swoje konto w dowolnym momencie.
Rejestrując się w naszym sklepie internetowym Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania podanych danych.

Rejestracja jest jednoznaczna z:

  1. oświadczeniem przez Klienta, iż zapoznał się z klauzulą RODO, polityką cookies oraz niniejszym Regulaminem sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania

  2. wyrażeniem zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz ich przekazanie innym odbiorcom w celu realizacji usługi szkoleniowej i usprawiedliwionego interesu administratora danych np. firmom obsługującym płatności, wykładowcom itd.

  3. wyrażeniem zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem


W przypadku problemów w korzystaniu ze sklepu należy opis problemu zgłosić e-mailem za pomocą formularza lub telefonicznie.

2. ZAMÓWIENIA SZKOLENIA

2.1. Zamówienie udziału w szkoleniu możliwe jest do limitu wolnych miejsc. Miejsce rezerwowane jest po dokonaniu wpłaty, które powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Zamówienia nieopłacone w tych terminach będą anulowane.

2.2. Nie będą realizowane zamówienia:

- wzbudzające wątpliwości obsługi sklepu
- opatrzone nieprawidłowymi danymi podanymi podczas rejestracji
- w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia przez Klienta
- od klientów, którzy nie stosowali się do regulaminu sklepu przy poprzednich zakupach

3. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA (KURSU)

Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa ale należy zgłosić ją w formie pisemnej. W przypadku korespondencji elektronicznej data zgłoszenia rezygnacji jest liczona od otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego przyjęcie rezygnacji. W przypadku braku potwierdzenia należy ponownie wysłać rezygnację i dodatkowo skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu.

3.1. W przypadku szkoleń prowadzonych przez wykładowcę z zagranicy rezygnacja ze szkolenia i zwrot opłaty jest możliwy jeśli rezygnacja nastąpi:

a. do 90 dni przed datą szkolenia (kursu) - zwrócona zostanie pełna opłata

b. do 75 dni przed datą szkolenia (kursu) - zwrócona zostanie połowa opłaty

c. do 40 dni przed datą szkolenia (kursu) - zwrócona zostanie 1/4 opłaty

d. w pozostałych przypadkach opłata nie będzie zwrócona

3.2. W przypadku szkoleń prowadzonych przez wykładowcę z Polski rezygnacja ze szkolenia i zwrot opłaty jest możliwy jeśli rezygnacja nastąpi:

a. do 30 dni przed datą szkolenia (kursu) - zwrócona zostanie pełna opłata

b. do 15 dni przed datą szkolenia (kursu) - zwrócona zostanie połowa opłaty

c. do 7 dni przed datą szkolenia (kursu) - zwrócona zostanie 1/4 opłaty

d. w pozostałych przypadkach opłata nie będzie zwrócona

4. INFORMACJE O NOWOŚCIACH (NEWSLETTER)

Każdy odwiedzający stronę sklepu (nawet bez rejestracji jako Klient) może zapisać się do Newslettera czyli wysyłanej e-mailem informacji o nowościach, wyprzedażach i innych związanych ze sklepem informacjach. Aby zapisać się należy podać swój adres e-mail i nacisnąć klawisz Subskrybuj. Jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji ze sklepu. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta poprzez wypisanie się z Newslettera.