search

Model wykorzystywania AAC - Moduł IV: Praca z rodziną użytkownika AAC

1 198,00 zł
Brutto

dr Magdalena Grycman

31 sierpnia - 1 września 2024 r.

sobota 10.00 - 18.00

niedziela 9.00 - 16.00

Miejsce szkolenia: AFALOG, Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Ilość
Nabór trwa

Szkoła AAC

z dr Magdaleną Grycman

Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji

Moduł IV: Praca z rodziną użytkownika AAC.

Program szkolenia

    • Kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań w środowisku rodzinnym.

    • Tworzenie modeli aktywnych we współpracy z rodziną użytkownika AAC.

    • Wiedza, umiejętności, pomoce AAC z perspektywy rodzinny.  

    • Wyodrębnianie elementów składowych indywidualnego systemu komunikacji. Przekazywanie strategii AAC rodzicom.  

    • Sposoby rozwijania, podtrzymywania i ulepszania komunikacyjnych więzi – planowanie z rodziną użytkownika AAC oddziaływań wspomagających. 

    • Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji.

AAC_modul_IV
20 Szkolenia