search

Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt

980,00 zł
Brutto

dr Mira Rządzka

15 listopada 2024 r. piątek 9:00-17:30

AFALOG Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24 lok. 1A

Ilość
Nabór trwa

Program:

1. Cele i pojęcia wczesnej interwencji

2. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia: czynniki endo- i egzogenne, istota wywiadu, rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie prenatalnym.

3. Warunki okołoporodowe: poród: norma i patologia, metody diagnostyczne noworodka.

4. Badanie oralnych warunków anatomicznych noworodka i niemowlęcia.

5. Diagnoza PNR: norma i patologia, momenty strategiczne - propozycja własna.

6. Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach oralnych na podst. badań własnych.

7. Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju mowy dziecka.

8. Zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku rozumienia mowy wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej wg. T. Hellbruge i Lajosi.

9. Rozwój mowy od urodzenia do 12 m. ż.: dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy, formy aktywności prewerbalnej, rozwój fonacji pozytywnej, karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego, kalendarz funkcji pokarmowych.

10. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń oralnych- propozycja własna (omówienie materiałów filmowych, formułowanie pisemnej diagnozy oraz programów terapii).

RZĄDZKA_WCZESNA_INTERWENCJA
20 Szkolenia
2018-12-01