search

Terapia oddechowa

1 300,00 zł
Brutto

Anna Maria Pękacka-Egli

22-23 czerwca 2024 r.

sobota 13.30 - 19.00

niedziela 8.00 - 16.30

Miejsce: AFALOG Centrum, Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Ilość
Zapisy trwają

Terapia oddechowa

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod i technik terapii oddechowej. Ich skuteczność zapewnia poprawę jakości funkcjonowania pacjentów oraz zwiększa świadomość oraz kompetencje opiekunów, których zaangażowanie w trakcie terapii jest niezastąpione. 

Uczestnicy szkolenia muszą zabrać ze sobą na szkolenie:

- matę do jogi,

- ręcznik kąpielowy

- 2 małe ręczniki do rąk.

Ramowy Program Szkolenia

1. Anatomia organów oddechowych

2. Fizjologia oddychania (pojemność płuc, wentylacja płuc, mechanika oddychania -ruchy oddechowe, mały obieg krwi, związek miedzy wentylacją a perfuzją, wymiana gazowa w płucach, regulacja oddychania, poza oddechowa funkcja płuc)

3. Gazy

4. Choroby układu oddechowego

5. Diagnostyka terapeutyczna

6. Metody terapeutyczne: przedstawienie podstawowych koncepcji terapeutycznych

7. Postepowanie terapeutyczne

- Cele

- Wskazania i przeciwwskazania

- Podstawy terapeutyczne

- Pozycje wyjściowe (ćwiczenia w grupie, plenum)

- Uciskanie manualne (kompresja)  (ćwiczenia w grupie, plenum)

- Terapia cieplna (Aplikacje ciepła) (demonstracja)

- Praktyka terapii oddechowej (praktyka terapii oddechowej w pozycji brzusznej, pozycji bocznej i leżącej - demonstracja, ćwiczenia w parach)j

8. Zakres zastosowań

-  w chorobach układu oddechowego

-  w kardiologii

-  w neurologii

-  w pediatrii

-  na oddziałach intensywnej terapii

-  w chorobach psychosomatycznych

Prowadząca

Anna Maria Pękacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarządu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

PEKACKA-terapia_oddechowa
20 Szkolenia