search

Porażenie nerwu twarzowego z elementami proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania PNF

1 300,00 zł
Brutto

Anna Maria Pękacka-Egli

28-29 września 2024 r.

sobota 8.30 - 17.15

niedziela 8.00 - 12.45

Miejsce: AFALOG Centrum, Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Ilość
Zapisy trwają

Porażenie nerwu twarzowego z elementami z elementami proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania PNF

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy porażenia nerwu twarzowego oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji nerwowo-mięśniowego torowania PNF. Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami z porażeniem nerwu twarzowego oraz współpracy terapeutycznej z rodzinami chorych. 

Uczestnicy kursu mogą przynieść dokumentację video / zdjęciową itp. pacjentów – w celu wspólnej analizy z instruktorem

Ramowy Program Szkolenia

- Przypomnienie wiadomości z budowy i funkcji układu nerwowego

- Przyczyny i rodzaje uszkodzenia oraz regeneracja nerwów i mięśni

- Muskulatura twarzy, Nervus Facialis: postawy teoretyczne – anatomia, muskulatura mimiczna

- Uszkodzenia N. facialis – przyczyny, symptomy, omówienie występujących patologii charakterystyczne dla obszaru twarzoczaszki, oddziaływanie terapeutyczne

- Diagnostyka: międzynarodowe rodzaje klasyfikacji uszkodzenia, skale, stopniowanie, kwestionariusze, cele terapeutyczne,podejście wg. Perfetti, podejście fizjoterapeutyczne, diagnostyka obrazowa, podsumowanie

- Możliwości terapeutyczne: neurodynamics, case : oczy, taping, perfetti, P.N.F., inne metody

- Podsumowanie i zakończenie

Prowadząca

Anna Maria Pękacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarządu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

PEKACKA-nerw_twarzowy
20 Szkolenia