search

Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia.

690,00 zł
Brutto

3 i 10 grudnia 2022 r.

sobota 3 grudnia 2022 r. = część 1 on-line w godz. 10.00 - 13.00

sobota 10 grudnia 2022 r. = część 2 stacjonarna w Bydgoszczy, w godz. 9.00 - 18.00

Anna Paluch & Elżbieta Drewniak-Wołosz

Miejsce: AFALOG Bydgoszcz,  ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Ilość
Nie można zamawiać

2-DNIOWE WARSZTATY "NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI. DIAGNOZA I TERAPIA" adresowane są do logopedów, pedagogów, terapeutów, psychologów zainteresowanych poznaniem tego zaburzenia w sposób szeroki i pogłębiony. W programie są treści dotyczące aspektów psychologicznych, neuropsychologicznych, językoznawczych. Szeroko omawiamy zagadnienia związane ze sposobem prowadzenia diagnozy, różnicowaniem, objawami i ich mechanizmami. Przez cały czas odnosimy się do konkretnych przypadków dzieci, które omawiamy w przebiegu terapii, przedstawiamy liczne próbki ich mowy, prezentujemy opinie napisane o tych dzieciach w odpowiedzi na różne ich potrzeby. Omawiamy zasady, metody i szczegółowe sposoby terapii. Prezentujemy materiały filmowe i nagrania.

Program:

1. Omówienie problemów związanych z terminologią

- uzasadnienie wyboru stosowanych terminów

- uzasadnienie wykluczenia terminów nieadekwatnych do istoty zaburzenia

- dyskusja

2. Problemy związane z diagnozą

- różnicowanie niedokształcenia mowy o typie afazji w stosunku do innych podobnych zaburzeń rozwojowych

- sposób przeprowadzania diagnozy

- wyodrębnienie istotnych kryteriów diagnostycznych

3. Opis zaburzenia od strony językoznawczej i psychologicznej

- rodzaje niedokształcenia mowy, charakterystyka dzieci omówienie zaburzonych mechanizmów mowy

- analiza przykładów, zajęcia warsztatowe

4. Prezentacje materiałów filmowych, przykładowych opinii logopedycznych o dzieciach.

5. Terapia

- zasady terapii

- sposoby prowadzenia terapii

- wykorzystywane w terapii metody

- przykłady ćwiczeń

6. Wspólne podsumowanie- wnioski

Prowadzące:

Anna Paluch - psycholog i logopeda Od początku swej drogi zawodowej pracowała z dziećmi o zaburzonym rozwoju, w tym z dziećmi o zaburzonym rozwoju mowy i języka(krakowski ośrodek dla dzieci z afazją, obecnie specjalistyczna poradnia psychologiczno- pedagogiczna). Swoje doświadczenia praktyczne prezentuje w formie publikacji oraz dzieli się nimi od lat prowadząc szkolenia. Współautorka AFA- skali a obecnie obszernego narzędzia KOJD- AFA (Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego). Wspólnie Z Elżbietą Drewniak - Wołosz podejmowała liczne działania na rzecz poprawy przepisów dotyczących warunków edukacji dzieci z n.m. o typie afazji. Od lat prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów logopedii.                                                          


Elżbieta Drewniak-Wołosz - psycholog, neurologopeda od ponad 30 lat związana zawodowo z ośrodkiem dla dzieci z afazją w Krakowie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci afatycznych. Współautorka AFA- skali a obecnie obszernego narzędzia KOJD- AFA (Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego). Autorka i współautorka artykułów poświęconych problematyce niedokształcenia mowy o typie afazji. Wspólnie z Anną Paluch podejmowała liczne działania na rzecz zmiany przepisów dotyczących warunków edukacji dzieci z n.m. o typie afazji. Od kilkunastu lat prowadzi z Anną Paluch szkolenia dla logopedów, nauczycieli i psychologów. Szkoli studentów podyplomowej logopedii.

Nied_mowy-afazja