search

Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Superwizja

1 480,00 zł
Brutto

dr Magdalena Grycman

12-14 lipca 2024 r.

piątek 10.00 - 16.00

sobota 10.00 - 17.00

niedziela 9.00 - 15.00

Szkolenie odbędzie się gdy zbierze się grupa min. 12 osób

Miejsce szkolenia: AFALOG, Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Ilość
Nabór trwa

Szkoła AAC

z dr Magdaleną Grycman

Bydgoszcz, 17-19 listopada 2023 r.

Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji

Program szkolenia

Dzień pierwszy:

1. Warunki tworzenia komunikacyjnych strategii.

2. Identyfikowanie pierwszych obszarów oddziaływań.

3. Etapy stosowania sygnałów uprzedzających na ciele.

4. Początkowe oddziaływania wspierające kompetencje komunikacyjne.

5. Wprowadzenie znaku graficznego w kontekście sytuacyjnym.

6. Tworzenie, opisywane i modyfikowanie strategii AAC - warsztat.

7. Schemat postępowania z partnerem, sposoby rozwijania, podtrzymywania i utrzymywania komunikacyjnych więzi.

8. Nauka łączenia nauczanych umiejętności komunikacyjnych w jednolity i usystematyzowany zbiór strategii komunikacyjnych wykorzystywanych podczas porozumiewania się – warsztat.

9. Wprowadzanie tablic tematycznych - warsztat.

10. Rozwój kompetencji językowych, operacyjnych i strategicznych podczas osiągania kompetencji komunikacyjnych.

11. Dokumentowanie wprowadzanych oddziaływań.

12. Jak korzystać z Protokołu do Karty Oceny? Zastosowanie klucza do karty oceny w zakresie: przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji.

13. Co to jest wieloskładnikowy system komunikacji (WSK)?

14. Praktyka stosowania AAC - doświadczenia szkół i placówek terapeutycznych.

15. Szkolenie superwizyjne - co i jak przygotować?

Dzień drugi:

1. Rozwiązania dostępowe w zakresie dostosowania włączników w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.

2. Określanie miejsca kontroli i ruchu pod kątem rozwiązań dostępowych.

3. Tworzenie prezentacji o dziecku i jego najbliższym otoczeniu.

4. Poszerzanie obszarów tematycznych. Poszerzanie obszarów sprawstwa - przykłady rozwiązań.

5. Tworzenie bazy pomocy - pliki do pobrania.

6. Wykorzystywanie pomocy, które pomagają w zrozumieniu i zaplanowaniu złożonych umiejętności.

7. Sposób dostępu do otoczenia, obsługi urządzeń i kod komunikacyjny z partnerem - przykłady.

8. Planowanie komunikacyjnego systemu i tworzenie innowacyjnych strategii AAC - praktyka stosowania.

9. Czytanie uczestniczące jako sposób aktywnego modelu pracy z uczniem.

10. Wprowadzanie krok po kroku czytania uczestniczącego - warsztat.

11. System znaków językowych oraz reguł umożliwiających ich odpowiednie łączenie: klucz Fitzgeralda, kod kolorów, słownictwo podstawowe i rozszerzone oraz organizacja fizyczna i lingwistyczna systemu.

Dzień trzeci:

1. Interwencja komunikacyjna oparta na aktywnym uczestnictwie.

2. Budowanie sytemu językowego poprzez tworzenie unikalnych kodów komunikacyjnych z użytkownikiem.

3. Projektowanie systemu (rodzina, szkoła).

4. Modyfikowanie oddziaływań i rozbudowywanie strategii AAC.

5. Systemy nawigacji w prezentacjach dynamicznych.

6. Tablica dynamiczna opracowana w oparciu o regulację zmysłów.

7. Sukcesy i trudności w początkowych fazach wprowadzania AAC.

8. Praktyka stosowania AAC - doświadczenia szkół i placówek terapeutycznych - zajęcia grupowe.

- przykłady ćwiczeń

6. Wspólne podsumowanie- wnioski

AAC_I-III
20 Szkolenia