search

Moduł 3: Dyzartria: diagnoza i terapia. Komunikacja w zespole zamknięcia. SLA. Tablice komunikacyjne

620,00 zł
Brutto

Moduł 3: 13 sierpnia 2023 r. piątek godz. 9.00 - 16.00, Bydgoszcz

Moduł 1: 11 sierpnia 2023 r. sobota godz. 9 - 16, Bydgoszcz >> TUTAJ

Moduł 2: 12 sierpnia 2023 r. czwartek godz. 9 - 16, Bydgoszcz >> TUTAJ

Moduł 4: 14 sierpnia 2023 r. poniedziałek godz. 9 - 16, Bydgoszcz >> TUTAJ

Miejsce: AFALOG Centrum, Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Ilość
Nie można zamawiać

Marlena Puchowska w autorskim szkoleniu dzieli się swoim ponad 25 letnim doświadczeniem

Moduł 3:

Dyzartria: diagnoza i terapia. Komunikacja w zespole zamknięcia. SLA. Tablice komunikacyjne

Część pierwsza: Dyzartria

1.Definicja dyzartrii i rodzaje

2.Choroby neurologiczne a dyzartryczne zaburzenia mowy

3.Diagnoza różnicowa dyzartrii a afazji

4.Terapia dyzartrii

Część druga: LIS

5.Etiologia zespołu zamknięcia LIS

6. Rokowanie w LIS

7.Możliwości komunikacyjne pacjenta z LIS

Część trzecia: SLA, SM

8. Stwardnienie Boczne Zanikowe SLA a Stwardnienie Rozsiane SM

9. Rokowanie w SLA i SM

10. Kiedy należy włączyć komunikację zastępczą w SLA

Część czwarta: komunikacja alternatywna

11. Elementy komunikacji alternatywnej / zastępczej w SLA i LIS

12. Warsztaty - krok po kroku wprowadzania Tablicy Alternatywnej Komunikacji

Puchowska-moduł-3