Klauzula informacyjna o danych osobowych

Aby możliwe było świadczenie usług drogą elektroniczną, a w szczególności zakupy w naszym sklepie internetowym "Materiały do reklam", wymagana jest twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby to uczynić skontaktuj się z nami przez formularz dostępny w zakładce "Kontakt z nami". Wycofanie zgody jest wolne od jakichkolwiek opłat.

Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest firma - nie będąca płatnikiem VAT - RMX Włodzimierz Cioć działająca na podstawie wpisu do CEIDG  NIP: 9531528997, REGON: 092973768, bez określonego miejsca wykonywania działalności, adres do doręczeń ul. Lelewela 36/2, 85-652 Bydgoszcz, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@reklamix.pl, tel. 607 607 923;

2. Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności do:
- umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego i przesyłania informacji związanych z jego funkcjonowaniem,
- realizacji zamówień,
- wysyłki zamówień,
- odpowiedzi na zapytania,
- składania reklamacji,
- innych niezbędnych czynności w tym: prowadzenie rachunkowości, rozliczenia podatkowe itd.;

3. Twoje dane są lub mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane:
- przepisami prawa,
- gdy wymaga tego usługa, którą zmówiłeś;

4. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa;

5. masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;

6. masz prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.


W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacje można skontaktować się z nami przez formularz dostępny w zakładce "Kontakt z nami" lub pisząc na adres biuro@reklamix.pl