Logo REKLAMIX

Moje zainteresowania nie ograniczają się jedynie do reklamy wizualnej. Staram się wygospodarowć czas na prace kreatywne czego efektem jest realizacja nietypowych zadań, udział w konkursach, pisanie tekstów oraz kynologia.