Pies – katalizator

Pies jest katalizatorem zmian w uczestnikach zajęć.

Słownik Języka Polskiego PWN* podaje następujące znaczenia słowa katalizator
1. «substancja, której obecność powoduje przyśpieszenie lub spowolnienie reakcji chemicznej»
2. «osoba lub zjawisko przyczyniające się do powstania jakichś zmian lub je przyśpieszające»

Drugie znaczenie dokładnie opisuje rolę psa w zajęciach z udziałem psa czy terapii z psem. Dlatego proponuję stosowanie go do opisu oddziaływanie psa. Termin katalizator obejmuje swoim zasięgiem wszystkie poziomy hierarchii potrzeb ludzkich (piramida Maslowa), również fizjologiczny.

Propagowane przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne słowo „motywator” ma w świadomości czytelnika zasięg ograniczony jedynie do procesów świadomego działania. Słowo to nie występuje w większości słowników. Choć jest poprawnie zbudowane edytory tekstów podkreślają je jako błąd. Podobny jest jego odbiór przez ludzi ponieważ nie funkcjonuje ani w mowie potocznej, ani w tekstach naukowych. Zamiast niego stosowane są lepsze językowo odpowiedniki. Dlatego językoznawcy nie widzą potrzeby jego stosowania**.

* http://sjp.pwn.pl/slownik/2563158/katalizator

** http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8073

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komentarz, Pies terapeutyczny, Polemika i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz