DYZARTRIA WYZWANIEM DLA LOGOPEDY

390,00 zł
Brutto

mgr Magdalena Mazur, 29 czerwca 2019 r.

Miejsce: AFALOG Bydgoszcz,  ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Ilość
Można rezerwować miejsce

PROWADZĄCA: mgr Magdalena Mazur

ADRESACI: logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi, studenci logopedii

LICZBA GODZIN: 10 godz. dydaktycznych

PROGRAM:


I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:


1. Wywiad z rodzicem/opiekunem – środowisko domowe dziecka.
2. Rozwój psychofizyczny: wywiad około położniczy, karmienie, rozwój fizyczny, rozwój mowy.
3. Charakterystyka i zachowanie.
4. Środowisko przedszkolne/szkolne.
5. Badanie i ocena następujących obszarów:

·         Budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego (mięśnie języka, mięśnie okrężne warg, podniebienie twarde, podniebienie miękkie, staw żuchwowo – skroniowy, wędzidełko podjęzykowe, zgryz)

·         Ucho zewnętrzne i błona bębenkowa.

·         Mowa czynna – artykulacja poszczególnych głosek

·         Mowa bierna

·         Słuch fonematyczny

·         Tempo mowy

·         Oddychanie podczas mówienia

·         MFS (zaburzenia miofunkcjonalne) wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania

·         Dominacja lateralna

6. Analiza dokumentacji medycznej dziecka.
7. Kiedy zalecamy wykonanie badań uzupełniających (psychologicznych, pedagogicznych, psychomotorycznych, laryngologicznych, audiologicznych, neurologicznych, ortodontycznych, fizjoterapeutycznych i innych

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA


1. Przygotowywanie warsztatu logopedy – diagnosty.

2. Otoskop prawdę Ci powie!

Badanie otoskopem – praktyczna nauka rozpoznawania prawidłowej budowy przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej z ocena drożności przewodu słuchowego zewnętrznego.

3. Jaka piramida jest prawidłowa?

Badanie tympanometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym EasyTymp – ręcznym urządzeniem do wykonywania badań przesiewowych ucha środkowego,  wykonującym szybkie i dokładne pomiary impedancji i odruchów ipsilateralnych.

Wykonanie badania na chętnych uczestnikach szkolenia – wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji.

4. Co z tym bananem?

Badanie audiometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym Audiometrem MA 33 – zbadanie przewodnictwa powietrznego chętnego uczestnika szkolenia, wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji na podstawie banana mowy – częstotliwości dźwięków mowy umieszczonej na siatce audiometrycznej.

5. Analizowanie zebranych informacji.
6. Współpraca ze specjalistami.
7. Opracowywanie informacji po badaniach.

Szkolenie wspierane autorskim materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

mazur-dyzartria
17 Szkolenia