search

KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA (AAC)

685,00 zł
Brutto

mgr Ewa Grzelak

17 wrzesień 2022 r. - sobota, godz. 9.00-16.30

18 wrzesień 2022 r. - niedziela, godz. 9.00-15.30

Miejsce: AFALOG Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Ilość

KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA (AAC)

Adresaci: szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji.

Czas trwania: 16 h dydaktycznych

Program

Dzień 1. WIZUALNE WSPARCIE ROZUMIENIA

1 Mity i fakty dotyczące wizualnego wsparcia rozumienia

2. Praktyczne zastosowanie planów

- typy planów

- obrazowanie czasu, miejsca i osób - przykłady

- nauka reakcji na zmianę w planach

- najczęstsze błędy podczas wprowadzania planów i jak ich unikać

3. Zastosowanie wizualnego wsparcia rozumienia w procesie edukacyjnym

4. Redukcja zachowań trudnych a wizualne wsparcie rozumienia - przykłady

zastosowania

5. Wspieranie autoregulacji emocji przy zastosowaniu wybranych strategii

wizualnego wsparcia rozumienia

Dzień 2. WSPARCIE EKSPRESJI - TWORZENIE I WPROWADZANIE INDYWIDUALNEGO NARZĘDZIA DO KOMUNIKACJI

1. Typy znaków - gesty i symbole oraz najpopularniejsze bazy symboli

2. Wybrane zagadnienia dotyczące diagnozy i oceny dynamicznej komunikowania się

osób z CCN

3. Wspomagana Stymulacja Języka (Aided Language Stimulation) w praktyce

4. Technologia niska czy wysoka?

5. Zasady dotyczące doboru i organizacji słownictwa w indywidualnym narzędziu do

komunikacji

6. Kreowanie motywacji do komunikowania się - praktyczne przykłady

Wykładowca:

Ewa Grzelak - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika, wykładowca akademicki. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mówienia i języka. W praktyce logopedycznej łączy stosowanie AAC z równoczesnym wspomaganiem mówienia w oparciu o zasady  motorycznego uczenia się.

Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama trzynastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC

Ewa Grzelak
GRZELAK-AAC
10 Szkolenia