search

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.

695,00 zł
Brutto

mgr Ewa Grzelak

4 czerwca 2022 r. - sobota, godz. 9.00-16.30

5 czerwca 2022 r. - niedziela, godz. 9.00-15.30

Miejsce: AFALOG Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Ilość
Nie można zamawiać

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

Adresaci: szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji.

Czas trwania: 16 h dydaktycznych

Program

Dzień 1.

1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) - cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne

2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja

3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem

4. Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia

5. Zasady doboru słownictwa w terapii - wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa

6. Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC

7. Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki

Dzień 2.

1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym

2. Typy podpowiedzi: gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.

3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal and Tactile Cueing)

4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych

5. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się

6. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się

Wykładowca:

Ewa Grzelak - logopeda, anglistka, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika. Mama dziesięcioletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedyczne bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.

Ewa Grzelak
GRZELAK-apraksja